Håvard Skaldebø

associated director

975 14 432
havard.skaldebo
LinkedIn profil
INTRODUKSJON

Håvard O. Skaldebø har mer enn 40 års erfaring i prosjektorientert virksomhet, hvorav over 20 år i Norsk Hydro (1975-2000) og har bekledd sentrale roller som blant annet prosjektstyringsleder, commercial manager, business manager, prosjektleder, VP-projects og styremedlem. Håvard har erfaring fra prosjekter innenfor industri, bygg & anlegg, infrastruktur, olje & gass, energi og IKT, i både inn- og utland.

Han har gjennomført flere oppdrag under Finansdepartements KS-regime og var hovedforfatter av Veileder nr. 6 Kostnadsestimering. Han har også gjennomført en rekke usikkerhetsanalyser (tid/kost) for bl.a. Forsvarsbygg og Bane Nor.

Han var initiativtaker til forskningsprosjektet Prosjektstyring 2000 (PS2000) og styremedlem 1994-1999. Medlem av programstyret for BA2015 (2012-2015), et forbedringsprosjekt for BAE bransjen i Norge. Håvard hadde i BA2015 særlig fokus på industrialisering (Sykehuset i Vestfold), sikkerhet på byggeplass (Statnett/SINTEF) og anvendelse av BIM (ViaNova). Håvard er æresmedlem av Prosjekt Norge.

Håvard er seniorrådgiver i Marstrand, primært med fokus på store og komplekse prosjekter som eksempelvis for Nye Veier, Bane Nor, Statkraft, Statnett, Sykehuset i Vestfold, samt flere oljeselskaper. Utvikling av nye kontraheringsmodeller og kontrakter har vært et viktig bidrag som har vist seg å gi betydelige gevinster, i milliardklassen for de største prosjektene.

Håvard er sertifisert PMP, CCP og CEP 1).

Håvard har en Master of Science i Industrial Engineering fra ETH, i Zürich, Sveits (1974) og befalsskole fra kavaleriet (1968).

Håvard er sikkerhetsklarert på H.

1): PMP: Project Management Professional, CCP: Certified Cost Professional, CEP: Certified Estimating Professional

ARBEIDSERFARING

2019-d.d. Associated director, Marstrand
2011-2018 Seniorrådgiver, Metier og Metier OEC
2007-2011 Commercial Manager og Senior Project Control Manager, Abu Dhabi Polymers Company Ltd. The Borouge 2 Project, Abu Dhabi, UAE
2006-2007 Business Manager, Aker Solutions
2000-2006 Prosjektdirektør, Metier
1996-2000 Prosjektdirektør, Norsk Hydro
1984-1996 Prosjektleder, Norsk Hydro
1983-1984 Avdelingsleder kostnadskontroll, Norsk Hydro
1975-1983 Kostnads- og planleggingsingeniør, teknisk konsulent og prosjektingeniør, Norsk Hydro

UTDANNELSE

1970-1974 Dipl.Ing. (MSc.), Richtung für Betriebswissenschaften, (Prosess og Industrial Engineering). Diplomarbeid på Outsourcing. Eidgenössische Technische Hochschule, (ETH), Zürich, Sveits.
1967-1968
Befalsskolen for kavaleriet, Trandum, Norge

HÅVARDS BLOGGINNLEGG