Knut Magne Rukke

Senior Consultant

951 35 380
knutmagnerukke
LinkedIn profil
INTRODUKSJON

Knut Magne innehar 15 års erfaring innenfor anleggs- og energibransjen. Han har bred operativ ledelses – og administrativ erfaring fra både midtøsten og Norge. Han har gått gradene fra formann til prosjektleder innenfor ulike anleggsprosjekter. Knut Magne har arbeidet på store komplekse vei- og jernbaneprosjekter, damanlegg og et utall kraftledningsprosjekter. I tillegg til at han har innehatt rollen som byggherre selv, har han som entreprenør, arbeidet tett sammen med både Statens Vegvesen og de fleste av landets netteiere.

I tillegg har han opparbeidet seg en solid praktisk erfaring ved at han selv har deltatt i og interessert seg mye for det utførende leddet. I tillegg til å være maskinfører innehar han også sprengningsfaglige kunnskaper og sertifikater. Han innehar derfor meget gode bakkekunnskaper innenfor anleggsfaget. 

Knut Magne er god på å drifte kontrakter, endringshåndtering og avregninger. Han trives også god når han arbeider med fremdriftsplaner og oppfølgning av disse.

ARBEIDSERFARING

2020 – d.d.      Prosjektadministrasjon og stikning, Selvstendig næringsdrivende

2013 – 2020    Prosjektleder, Hallingmast AS

2012 – 2013     Prosjektadministrasjon, AF Anlegg, Contexo AS

2009 – 2012    Prosjektleder, E-CO Energi

2007 – 2009    Driftsleder, AF Anlegg

2002 – 2005    Troppsjef, Forsvaret – Ingeniørbataljonen

UTDANNELSE

2005 – 2007    NTNU, Institutt for Bygg, Anlegg og Transport, spesialisering i anleggs- og sprengningsteknikk, mastergrad.                  

1998 – 2001    Hærens Ingeniørhøyskole, linje bygg og anlegg, høyskoleingeniør