Morten Aagaard

partner

908 53 579
morten.aagaard
LinkedIn profil
INTRODUKSJON

Morten har mer enn 30 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver og prosjektleder med prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, olje og gass-industrien og IT-bransjen som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet i domstolen, vært juridisk direktør i Akerkonsernet og partner i flere advokatfirma.

Et av Mortens hovedfelt er tidlig fase av prosjekter. Han har utviklet metodikk for valg av kontrakt og gjennomføringsstrategi i prosjekter, og har som rådgiver for offentlige virksomheter som Statsbygg, Bane NOR, Nye Veier, Avinor, Politiet, Forsvaret, en rekke kommuner og private oppdragsgivere vært en drivkraft i utviklingen av nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller i bygg og anleggsbransjen. Morten arbeider med alle gjennomføringsmodeller, men har de siste årene vært sentral i utviklingen av samspillsmodeller. Basert på prosjektets valgte strategi bistår Morten både oppdragsgivere og leverandører med å lande en god kontrakt – gjennom konkurransegrunnlag og konkurranse.

Mortens andre hovedfelt er kontrakt og juss i gjennomføringen – spesielt løsning av uenighet. Her benyttes forskjellige verktøy hvor strategi, dokumentasjon, kommunikasjon og forhandlinger er de viktigste. Han har lang erfaring med tvisteløsning, og en unik merittliste på å løse saker utenfor domstolen. Han benyttes både som mekler og rådgiver i meklingsprosesser.

Foredrag og kompetanseutvikling er Mortens tredje hovedfelt. Han er en etterspurt foreleser og bidragsyter innenfor temaer som samspillkontrakter, kontraktstyring og forhandlingsteknikk.

Morten har god tverrfaglig kompetanse innen juss og kontrakt sammenholdt med prosjektorganisering og praktisk prosjektledelse. Denne kombinasjonen av ferdigheter gir spesielt gode forutsetninger for rådgivning til prosjektvirksomheter som vil sikre gode prosjekter.

ARBEIDSERFARING

2019-d.d. Advokat/partner, Marstrand Advokatfirma
2014-2018
Advokat/partner, Advokatfirmaet Metier Legal
2003-2014 Advokat/eier, Prosjektjuss Advokatfirma
2000-2003 Advokat/partner, Simonsen Føyen Advokatfirma
1996-1999 Juridisk direktør, Aker Maritime
1992-1996 Advokat, Aker
1989-1992 Advokat, Føyen Advokatfirma
1988-1989 Dommerfullmektig, Haugesund Sorenskriverembete

UTDANNELSE

1981-1987 Cand.jur., Universitetet i Oslo

MORTENS BLOGGINNLEGG