Ove Vassbø

senior consultant

416 38 930
ove.vassbo
LinkedIn profil
INTRODUKSJON

Ove har 3 års erfaring administrativt og 5 års erfaring operativt, han har bygget kompetansen fra yrkesutdanning og praktisk arbeid i ulike roller, til gradvis høyere utdanning, administrative stillinger og sivilingeniør.

Han har operativ erfaring med produksjon av vei- vann- og avløpsanlegg, bergboring og bergsprengning. Han innehar samt erfaring fra markeds- og anbudsarbeid med kalkulasjon, tilbudsarbeid og kontrakter, og noe anleggsledelse.

ARBEIDSERFARING

2020-d.d. Senior consultant, Marstrand 
2019-2020
Associated Field Professional, Halliburton
2017-2017 Assisterende anleggsleder, Risa
2011-2015
Kalkulatør, Risa
2007-2009 Boreriggsjåfør, bergsprenger og bergsprengningsleder, Bertelsen og Garpestad
2004-2007
Veg og anleggsarbeider, Risa og Stangeland

UTDANNELSE

2017-d.d. Master i ledelse av teknologi (deltid), NTNU Trondheim
2017-2019 Sivilingeniør bygg og miljøteknikk med studieretning bygg og anlegg, og hovedprofil prosjektledelse, NTNU Trondheim
2015-2017 Byggingeniør med fordypning anleggsteknikk, NTNU Trondheim
2014-2017 Maskiningeniør med fordypning konstruksjon, NTNU Trondheim
2009-2011 Teknisk fagskole bygg og anlegg med studieretning anlegg, Stavanger offshore tekniske skole
2010 Fagbrev i tunnel- og fjellarbeidsfaget
2006 Fagbrev i veg- og anleggsfaget
2002-2004 Grunnkurs byggfag og Videregåendekurs anlegg og bergverk, Dalane og Time videregående skole