Thor ove Hansen

Thor Ove Hansen

Associated senior project and risk specialist
48140952
thor.ove.hansen
LinkedIn profil
INTRODUKSJON

Thor Ove har total 36 års arbeidserfaring hvorav 30 år i olje og gass virksomheten som prosjektleder, prosjekt kontroll leder, planlegger, kostnadskontroller. I tillegg har han også vært innom bank og finans og IT. Hans hovedfelt er porteføljestyring, tidsplanlegging, ressursplanlegging, kostnadskontroll og risikoanalyser og har lang erfaring med bruk av systemer som blant annet Oracle Primavera, Oracle Primavera Risk Analysis.

Thor Ove har jobbet med i den tidligere fasen av prosjekter og utførelsesfasen, samt vært med på å implementere prosjekt-leveranse-system i Talisman Energy AS. Han har også vært kontaktpunktet i Norge for Talisman sitt Prosjekt Leder nettverk og har utført flere kvalitetsgjennomganger av prosjekter internasjonalt.

ARBEIDSERFARING

2020 – dd        Assosiert senior prosjekt og risk spesialist
2020 – dd        Styreleder Apollo Consultants AS
2018 – 2020    Anka Partner AS – Konsulent hos Joulon og Vår Helse AS
2005 – 2017    Talisman Norway AS/Repsol Norge AS – Konsulent og Prosjekt kontroll leder
2001 – 2005    Request IT AS – Daglig leder og eier
1991 – 2001    Metier Scandinavia AS – Leder for region vest Norge og partner
1988 – 1991    Ascom Systems AS – Leder for region vest Norge og partner
1987 – 1988    Aker Hughes AS – Plan- og kostnadsingeniør
1984 – 1987    Rogalandsdata AS – Trainee og Teamleder
1983 – 1984    Lektor ved Trondheim Katedralskole

UTDANNELSE

1977 – 1983 Universitetet i Trondheim – Kjemi, matematikk og hovedfag i teoretisk kvantefysikk
1973 – 1976 Realskolen på Levanger – Reallinjen