Trond Furuberg

director

928 04 215
trond.furuberg
LinkedIn profil
INTRODUKSJON

Trond har over 25 års erfaring fra internasjonalt næringsliv hovedsakelig innen prosjektrelatert virksomhet innen fornybar energi (vann- og solkraft), bilindustrien, olje- og gass-industrien, BA-næringen og offentlig sektor.
Han har hatt totalansvar for store komplekse industriprosjekter fra konsept til ferdigstillelse, med totalt budsjett ansvar opp til 1,5 MRDNOK. Blant annet for Kværner Energy i Norge og Spania, TRW Automotive (ZF) i Spania og Frankrike, NorSun i Årdal og Singapore, EMAS AMC Norge samt for Metier Consulting. Han har gjennomført flere oppdrag under Oslo kommune og Finansdepartementets KS-regime.

Trond har ledet flere prosesser for kartlegging og optimalisering av komplekse innkjøps- industri- og byggeprosjekter med formålet å øke lønnsomhet/driftsøkonomi samt stort fokus på tidlig identifisering, mitigering, oppfølging og reduksjon av risiko.

Han er for tiden leder for NMBUs prosjektorganisasjon for Campus Ås-utbyggingen med særlig ansvar for å ivareta NMBUs interesser som fremtidig operativ byggeier, bl.a. kommunikasjonen mellom utbyggingsprosjektene og NMBU sin linjeorganisasjon, og koordinering av brukermedvirkningen i bygge og utstyrsprosjektet. Sikre at byggene har riktig teknisk kvalitet, mottak av FDVU-informasjon, driftsforberedelse, overtakelse og eierskifteprosesser. Prosjektet består i tillegg av et omfattende IKT-prosjekt for å sikre best mulig faglig utnyttelse av de nye installasjonene med medisin-teknisk utstyr. Prosjektet omfatter også flytting, testing, idriftsettelse og ibruktakelse samt delta i beslutninger om økonomiske prioriteringer.

Trond har også omfattende erfaring som kursholder innen prosjektlederfaget for blant annet FMC, Statnett, Eltek, Gambro, Agility Group, Kongsberg Gruppen, Energiakademiet samt SKEMA Business School i Paris. Han behersker engelsk og spansk som arbeidsspråk.

ARBEIDSERFARING

2019-d.d. Director, Marstrand
2011-2019 Director, Metier AS
2006-2011 Project Director, NorSun AS
2005-2006 Supply Chain Manager, GE Energy
1996-2005 Project Manager/Team leader, TRW Automotive (ZF)
1990-1996 Prosjektledelse, Norge og Spania, Kværner Energy
1985-1987 Design Ingeniør, Kværner Energy

UTDANNELSE

1987-1990 Sivilingeniør, Mechanical Offshore Engineering, Heriot Watt University, Scotland
1983-1985 Maskiningeniør, Gjøvik Ingeniørhøyskole (NTNU)