GRUNNKURS I PLANLEGGING

INTRODUKSJON TIL KURS

I løpet av kurset går vi gjennom litt om organisering av prosjekt, funksjoner som er involvert og hvem som har ansvar for hva og prosjekt-terminologi samt:

  • Hva er et prosjekt
  • Hva er en Prosjekt Nedbrytings Struktur
  • Milepeler og Aktiviteter
  • Kalendre
  • Avhengigheter
  • Optimalisere prosjektplan
  • Tildele Roller og Resurser
  • Fryse planen (Baseline)

Hva skjer når vi legger avhengigheter mellom aktiviteter og analyserer et prosjekt? Hvordan påvirker kalendre planen? Hva er forskjell på kritisk linje og lengste vei i prosjektet?

Meld interesse for dette kurset
Meld interesse for hele kurspakken

MÅLGRUPPE

Prosjektleder, Prosjekt Kontroll Ledere, Kost Kontroll og Planleggere.

PRAKTISK INFORMASJON

Ved spørsmål omkring kurspakken, ta kontakt med Ben Sliper eller Thor Ove Hansen.

TID OG PLASS

Kurset arrangeres til felles avtalt tid. Kurset kan arrangeres både online eller på stedet (gjeldende Covid-19-restriksjoner kan begrense muligheter for å arrangere på stedet)

PRIS

Kursen koster kr 10 000 (Hele kurspakken koster kr 18 500)

Minimum antall deltakere for kurset er 5.

Hvis kurset arrangeres hos kunden, kommer reisekostnadene til.

Inkluderer kursmateriale i form av presentasjoner og diplom for gjennomført kurs.

FORELESERE

Thor ove Hansen

Thor Ove Hansen

associated senior project and risk specialist

Prosjektleder og prosjektkontrollspesialist

Thor Ove har mer en 30 års erfaring som prosjekt kontroll leder og planlegger fra Olje og Gass bransjen, 3 år fra Bank og Finans og 3 fra IT utvikling.

Hans erfaring er fra idefasen til gjennomføring av prosjekter og oppstart av offshore installasjoner.

Han har også erfaring med styring av endringer, utvikling av prosjekt leveranse systemer, medlem av internasjonalt prosjektledelsesnettverk og involvert i mange evalueringer av prosjekter. Han har også ledet mange risikoevalueringer/ risikoanalyser  med hensyn på plan og kostnader i prosjekter.

Les mer om Thor Ove Hansen
Meld interesse for dette kurset
Meld interesse for hele kurspakken