VIDEREGÅENDE KURS I PLANLEGGING

INTRODUKSJON TIL KURS

I løpet av kurset går vi gjennom stauts under oppfølging av et prosjekt:

  • Periodisk rapportering av fremdrift
  • Hva er en tjent verdi og virkelig verdi
  • Summering av informasjon oppover i Prosjekt-nedbrytings-strukturen (PNS)
  • Vekting av fremdrift og beregning av fremdrift oppover i Prosjekt-nedbrytings-strukturen
  • Framdriftsrapporter og tolkning av disse
  • Plan ytelsesindeks
  • Kostnad ytelsesindeks
  • Prosjektendringer
  • Prognoser (tid og kostnad)

Hvordan måler vi fremdrift og hvordan kalkuleres den oppover i PNS samt rapportering og tolkning av rapporter

Meld interesse for dette kurset
Meld interesse for hele kurspakken

MÅLGRUPPE

Prosjektleder, Prosjekt Kontroll Ledere, Kost Kontroll og Planleggere.

PRAKTISK INFORMASJON

Ved spørsmål omkring kurspakken, ta kontakt med Ben Sliper eller Thor Ove Hansen.

TID OG PLASS

Kurset arrangeres til felles avtalt tid. Kurset kan arrangeres både online eller på stedet (gjeldende Covid-19-restriksjoner kan begrense muligheter for å arrangere på stedet)

PRIS

Kursen koster kr 8,500 (Hele kurspakken koster kr 18,500)

Minimum antall deltakere for kurset er 5.

Hvis kurset arrangeres hos kunden, kommer reisekostnadene til.

Inkluderer kursmateriale i form av presentasjoner og diplom for gjennomført kurs.

FORELESERE

Thor ove Hansen

Thor Ove Hansen

associated senior project and risk specialist

Prosjektleder og prosjektkontrollspesialist

Thor Ove har mer en 30 års erfaring som prosjekt kontroll leder og planlegger fra Olje og Gass bransjen, 3 år fra Bank og Finans og 3 fra IT utvikling.

Hans erfaring er fra idefasen til gjennomføring av prosjekter og oppstart av offshore installasjoner.

Han har også erfaring med styring av endringer, utvikling av prosjekt leveranse systemer, medlem av internasjonalt prosjektledelsesnettverk og involvert i mange evalueringer av prosjekter. Han har også ledet mange risikoevalueringer/ risikoanalyser  med hensyn på plan og kostnader i prosjekter.

Les mer om Thor Ove Hansen
Meld interesse for dette kurset
Meld interesse for hele kurspakken