PRIMAVERA RISK ANALYSIS

Deltakerne vil få en fyldig bakgrunn i konseptet risiko og hva som påvirker tid og kostnad i et prosjekt.

INTRODUKSJON TIL KURSPAKKE

 • Deltakerne vil få en fyldig bakgrunn i konseptet risiko og hva som påvirker tid og kostnad i et prosjekt. Dette kurset vil lede deg igjennom eksempler på risiko modelleringsteknikker gjennom en workshop.
  • Bruke risikoregisteret til å vurdere risikoer kvalitativt eller kvantitativt
  • Modellere varighetsusikkerheter
  • Modellere væravhengigheter
  • Kjøre risiko analyser
  • Bruke Risk Registeret to å foreslå, evaluere å rettferdiggjøre reduksjon av risiko

  Primavera Risk Analysis bruker Monte Carlo simulering.

MÅLGRUPPE

Prosjektleder, prosjekt kontroll ledere, kost kontroll og planleggere.

PRAKTISK INFORMASJON

Det er krav om forkunnskaper i planlegging og forståelse av risiko.

Ved spørsmål omkring kurset, ta kontakt med Ben Sliper eller Thor Ove Hansen.

TID OG PLASS

Kurset arrangeres til felles avtalt tid. Kurset kan arrangeres både online eller på stedet (gjeldende Covid-19-restriksjoner kan begrense muligheter for å arrangere på stedet)

PRIS

Kurset koster kr 32,000

Hvis kurset arrangeres hos kunden, kommer reisekostnadene til.

Inkluderer kursmateriale i form av presentasjoner og diplom for gjennomført kurs.

FORELESERE

Thor ove Hansen

Thor Ove Hansen

associated senior project and risk specialist

Prosjektleder og prosjektkontrollspesialist.

Thor Ove har mer en 30 års erfaring som prosjekt kontroll leder og planlegger fra Olje og Gass bransjen, 3 år fra Bank og Finans og 3 fra IT utvikling.

Hans erfaring er fra idefasen til gjennomføring av prosjekter og oppstart av offshore installasjoner.

Han har også erfaring med styring av endringer, utvikling av prosjekt leveranse systemer, medlem av internasjonalt prosjektledelsesnettverk og involvert i mange evalueringer av prosjekter. Han har også ledet mange risikoevalueringer/ risikoanalyser  med hensyn på plan og kostnader i prosjekter.

Les mer om Thor Ove Hansen
Meld interesse for kurset
Meld interesse for hele kurspakken