Metier Legal har et særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen. Våre medarbeidere har bred erfaring fra både byggherre- og entreprenørsiden, og vi tilbyr tjenester i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter.

Metier Legal og Metier OEC har et sterkt, tverrfaglig miljø som tilbyr tjenester basert på en prosjektfaglig og juridisk plattform. Samarbeidet gir våre medarbeidere en unik innsikt og forståelse av prosjektfaget som igjen gjør oss bedre rustet til å bistå våre klienter.

KONTAKTPERSONER

advokat/partner

advokat/partner