Ben Sliper medarbeider Baseline

Ben Sliper

assosiated senior project control specialist

INTRODUKSJON

Ben har 44 års arbeidserfaring, 30 år som leder / prosjektkontroll i olje og gass, 14 år som prosjektleder innen bygg- og anleggsbransjen i Skandinavia. Han har vært med på oppstart av Metier Scandinavia AS. De siste årene hadde han en stilling som leder for olje- og gassindustrien i Norge for Metier OEC. Senior prosjektkontrollør innen olje- og gasselskapene og entreprenørselskapene AkerBP, Neptun, Aker Solutions, Rosenberg Verft, Seadrill etc.

Ben har lang erfaring med bruk av Oracle Primavera i store og mellomstore Utbyggingsprosjekter, Modifikasjoner, Revisjonsplanlegging og Vedlikeholdsplanlegging.

ARBEIDSERFARING

2020-d.d. Associated Senior Project Control Specialist, Baseline AS

14 års erfaring som prosjektleder i bygge- og anleggsbransjen i Skandinavia.

 • Veianlegg
 • Kai anlegg
 • Undervanns prosjekter
 • Skoler
 • Kjøpesenter
 • Treningssentre
 • Klinikker
 • Hotell
 • Bolig Enkelthus, byggefelt og blokk.
 • Industri lokaler

30 år som Leder og Senior prosjektkontroller/planlegger i olje- og gassindustrien.

 • EPCIC Utbygginger
 • Modifikasjoner
 • Sub Sea prosjekter
 • Vedlikehold planlegging/koordinering
 • Revisjon stanser (Shut-Downs)
UTDANNELSE

1969-1974 Civil work, Stavanger tekniske skole