LØFT DIN KOMPETANSE

Å skape reell kundeverdi er viktig for oss som jobber i Baseline.

Til syvende og sist er det evnen organisasjon og de ansatte har til å sette kompetanse ut i handling som avgjør verdien av kompetanseheving. Vår erfaring er at kompetanseheving gir størst verdi når dette er koblet til konkrete utviklingsmål for organisasjon og individ og at disse følges opp gjennom mentoring direkte knyttet til utøvelse i hverdagen.

Baseline tilbyr kurs og kompetanseheving innenfor planlegging, masseoptimalisering, ulike typer verktøy mm.

TEORI OG PRAKTIK MED EXCEL OG MAGNET PROJECT (AKA DYNAROAD)

Et praktisk intensivkurs i optimalisering av massebalanse i prosjekt.

 • Mengdeanalys med Excel og MAGNET Project
 • Massebalanse i Excel og MAGNET Project
 • Massetransporter i MAGNET Project

 

.

Meld interesse
Mer informasjon

TEORI OG PRAKTIK MED MAGNET PROJECT (AKA DYNAROAD)

Et praktik intensivkurs i posisjonsbasert planlegging med MAGNET Project.

 • Presentasjon av forskjellige planleggingsmetoder
 • Fordeler med posisjonsbasert planlegging
 • Planlegging på kart og i skråstrekk
 • Produksjonskobling i planlegging

.

Meld interesse
Mer informasjon

TEORETISK INNFØRING HVA ET PROSJEKT OG PROSJEKTPLANLEGGING ER.

Hvordan bygges et prosjekt opp, hvordan følges det opp og eksempler på rapportering

 • Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS)
 • Aktiviteter og avhengigheter
 • Roller og ressurser
 • Analyse av planen
 • Fryse planen (Baseline)
 • Fremdriftsmåling
 • Rapportering

.

Meld interesse
Mer informasjon

P6 ENTREPRISE; GRUNNKURS I PROSJEKTPORTEFØLJESTYRING

Lær hvordan prioritere, planlegge og utføre prosjekter inkludert allokering av ressurser, fremme teamarbeid og rapportere fremdrift i Primavera.

 • Forstå grunndata i Primavera
 • Opprette prosjekter
 • Lage aktiviteter og avhengigheter
 • Opprette roller og ressurser
 • Fryse plan (Baseline)
 • Fremdrift og rapportering
Meld interesse
Mer informasjon

LÆR HVORDAN DU SETTER OPP OG DISTRIBUERER DINE FORRETNINGSPROSESSER

Lær hvordan du lager egendefinerte rapporter og dashbord i Primavera Unifier.

 • Lage datastrukturer og forretningsprosesser
 • Definere tilgangskontroll
 • Lage data kuber
 • Lage rapportmaler
 • Lage dashbord
Meld interesse
Meld interesse

TEORI OG PRAKTISK OPPLÆRING I RISIKO ANALYSER

Lær om risk modellering og kjøre risiko analyser basert på Monte Carlo simulering.

 • Bruke risikoregisteret til å vurdere og modellere risiki
 • Modellere varighetsusikkerheter
 • Modellere værusikkerheter

Kjøre risikoanalyser
.

Meld interesse
Meld interesse

TEORI OG PRAKSIS VED Å SITTE VED SIDEN AV KUNDEN MED KUNDENS PROSJEKTER

Sitter ved siden av kunden og hjelper gi råd med planlegging og systemhåndtering.

 • Planlegging
 • Oppfølging
 • Prosjekt kontroll
 • Fryse plan (Baseline)
 • Endringer
 • Osv.
Meld interesse
Meld interesse