Baseline er et spesialistselskap som leverer strategisk rådgivning og operative ressurser innen planlegging av kompliserte infrastrukturprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Vi utarbeider fullskala plansimuleringer ved bruk av metodisk tilnærming og moderne verktøy. Planene vi utarbeider er posisjons-, kostnads-, og ressursbaserte, samt at de inkluderer masseoptimalisering. Til sammen utgjør dette Baseline i et prosjekt.

Vi leverer planer til tunge infrastrukturprosjekter fra start til slutt, det være seg innen vei, bru, jernbane, gruvedrift, havn, flyplasser og annen infrastruktur. Vi samarbeider med alle involverte parter; byggherrer, rådgivere og entreprenører.

Plan, Kalkyle, timer og risikoregister knyttes sammen til en komplett Baseline for å gi kundene våre kontroll på prosjektstyringen.

Baseline har et strategisk samarbeid med Marstrand AS, og samarbeider også på oppdrag. Marstrand er en strategisk tverrfaglig rådgiver overfor prosjekter og prosjektorganisasjoner.

Les mer om våre tjenester
Finn en medarbeider
Kontakt oss

HVEM JOBBER VI FOR?

VEI

Vi bistår store og små entreprenører, samt byggherrer og rådgivere

BANE

Våre medarbeidere har operativ erfaring med annleggsprosjekter fra 10 millioner til 600 milliarder

ENERGI

Vi bistår det offentlige med kontraktstrategi, kvalitetssikring og anskaffelser

ANNEN INFRASTRUKTUR

 Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til ulike industrivirksomheter