SIDEMANNS-KURS

Kurset/Tjenesten går ut på at en av våre erfarne konsulenter sitter ved siden av kundens planlegger og strukturerer kundens prosjekter og prosjektporteføljer. Kunden vil dermed få hjelp og råd med planlegging og oppfølging samt hjelp til å forstå bruk av Primavera.

Kunden vil med dette få en rask og effektiv kompetansehevning i fag og system.

INTRODUKSJON TIL KURSPAKKE

Kurset/Tjenesten går ut på at en av våre erfarne konsulenter sitter ved siden av kundens planlegger og strukturerer kundens prosjekter og prosjektporteføljer. Kunden vil dermed få hjelp og råd med planlegging og oppfølging samt hjelp til å forstå bruk av Primavera.

Kunden vil med dette få en rask og effektiv kompetansehevning i fag og system.

MÅLGRUPPE

Prosjekt-kontrollere, Kost Kontoll og Planleggere

PRAKTISK INFORMASJON

Det er krav om forkunnskaper i planlegging og forståelse av risiko.

Ved spørsmål omkring kurset, ta kontakt med Ben Sliper eller Thor Ove Hansen.

TID OG PLASS

Kurset arrangeres til felles avtalt tid. Kurset kan arrangeres både online eller på stedet (gjeldende Covid-19-restriksjoner kan begrense muligheter for å arrangere på stedet)

PRIS

Kurset koster kr 32,000

Hvis kurset arrangeres hos kunden, kommer reisekostnadene til.

Inkluderer kursmateriale i form av presentasjoner og diplom for gjennomført kurs.

FORELESERE

Thor ove Hansen

Thor Ove Hansen

associated senior project and risk specialist

Prosjektleder og prosjektkontrollspesialist

Thor Ove har mer en 30 års erfaring som prosjekt kontroll leder og planlegger fra Olje og Gass bransjen, 3 år fra Bank og Finans og 3 fra IT utvikling.

Hans erfaring er fra idefasen til gjennomføring av prosjekter og oppstart av offshore installasjoner.

Han har også erfaring med styring av endringer, utvikling av prosjekt leveranse systemer, medlem av internasjonalt prosjektledelsesnettverk og involvert i mange evalueringer av prosjekter. Han har også ledet mange risikoevalueringer/ risikoanalyser  med hensyn på plan og kostnader i prosjekter.

Les mer om Thor Ove Hansen
Meld interesse kurset
Meld interesse for hele kurspakken