Tomas Warnqvist.

Senior Manager

Introduksjon.

Tomas har en høy praktisk forståelse og teknisk innsikt fra å ha jobbet som bygge- og anleggsarbeider i alle faser av et prosjekt, han besitter en sjelden kombinasjon av strategisk og pragmatisk tilnærming. Tomas har en master utdannelse innen teknologi, Veg og vannbyggand fra Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han har et digitalt perspektiv på bygge- og anleggsprosjekter som få personer innehar igjennom og ha studert programmering. Tomas var blant de første kullene i Norge som gjennomførte utdannelsen Virtual Design & Construction (VDC) ved Stanford University CIFE. Tomas innehar et sterkt fokus på prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring fra anbud til oppfølging. Tomas har erfaring fra å utvikle aktive styringsverktøy for store infrastrukturprosjekter og er en lagspiller med et sterkt prosjektfokus.

Arbeidserfaring.

2021-d.d. Senior Manager, Baseline AS

2020-2021 Senior Konsulent, Nordic Infra AS

2015-2020 Planner, NCC

2011-2015 Mine Engineer, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Utdannelse.

2017-2018 Virtual Design & Construction (VDC), Stanford University CIFE

2007-2007 Rock Mechanics, Luleå tekniska universitet

2003-2007 Master’s degree, Civil Engineering, Chalmers tekniska högskola