Våre tjenester.

Planlegging fra A til Å.

Planlegging

Vi sikrer stødig planlegging i prosjekter
Vi er spesialister på posisjonsbasert planlegging av fremdrift (skråstreksplan/Lean/Takt). La oss hjelpe til med fremdriftsplan.

Posisjonsbasert Planlegging

Posisjonsbasert planlegging, også kjent som Location-Based Scheduling (LBS), Line of Balance (LOB), LEAN og Takt, er en planleggingsmetode som brukes i bygg- og anleggsbransjen for å optimalisere arbeidsflyten ved å ta hensyn til den fysiske plasseringen av arbeidet. Denne tilnærmingen er spesielt nyttig i prosjekter som har repeterende oppgaver, som for eksempel bygging av rekkehus, veibygging, eller høyhus der hver etasje kan betraktes som en repetisjon av den forrige.

Posisjonsbasert Planlegging

Nøkkelaspekter av posisjonsbasert planlegging

Her er noen nøkkelpunkter om posisjonsbasert planlegging.

1. Plassering som grunnlag

I stedet for å fokusere utelukkende på tidsaspektet ved planlegging, tar posisjonsbasert planlegging utgangspunkt i den fysiske plasseringen av arbeidet. Dette betyr at planleggingen tar hensyn til hvor arbeidet skal utføres, og i hvilken rekkefølge.

2. Visualisering

Vurdering av sannsynligheten og konsekvensen av hver identifisert risiko. Dette kan inkludere kvantitative metoder som sannsynlighetsanalyser og kvalitative metoder som ekspertvurderinger.

3. Strømlinjeforming av arbeidsflyt

Metoden hjelper til med å koordinere arbeidsflyten slik at ulike team eller faggrupper kan jobbe parallelt i forskjellige områder uten å komme i veien for hverandre. Dette bidrar til å redusere ventetid og forbedre produktiviteten.

4. Repeterende arbeid

Posisjonsbasert planlegging er spesielt effektiv i prosjekter med repeterende arbeidsoppgaver fordi den kan brukes til å identifisere og standardisere den mest effektive sekvensen av operasjoner.

5. Fleksibilitet og tilpasning

Planleggingsmetoden tillater enkel tilpasning til endringer i prosjektet, siden den gir en klar oversikt over hvordan endringer i én posisjon kan påvirke arbeidet i andre posisjoner.

6. Ressursallokering

Ved å bruke posisjonsbasert planlegging kan prosjektledere effektivt allokere ressurser (som arbeidskraft, utstyr og materialer) til spesifikke steder på de mest produktive tidspunktene.

7. Tidsbesparelse

Ved å minimere kryssende arbeidsflyter og ventetid, kan prosjekter ofte fullføres raskere enn med tradisjonelle planleggingsmetoder.

8. Konfliktminimering

Posisjonsbasert planlegging hjelper med å identifisere og løse potensielle konflikter i arbeidsflyten før de oppstår, ved å sikre at arbeidsgrupper ikke planlegger å være på samme sted til samme tid.

9. Integrering med BIM

Posisjonsbasert planlegging kan integreres med Building Information Modeling (BIM) for å gi en enda mer detaljert og visuell representasjon av planleggingsprosessen.

Ved å bruke posisjonsbasert planlegging kan prosjektledere forbedre effektiviteten og produktiviteten i byggeprosjekter, noe som kan føre til kostnadsbesparelser og kortere byggetid.

Baseline kan hjelpe deg med:

vei

VEI

Vi bistår store og små entreprenører, samt byggherrer og rådgivere

bane

BANE

Våre medarbeidere har operativ erfaring med annleggsprosjekter fra 10 millioner til 600 milliarder

ENERGI

Vi bistår det offentlige med kontraktstrategi, kvalitetssikring og anskaffelser

annen

ANNEN INFRASTRUKTUR

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til ulike industrivirksomheter

Ta kontakt!

Du lurer kanskje på hva som skjer når du fyller ut kontaktskjemaet?

Du kan være helt sikker på at dette ikke blir benyttet av andre enn Baseline og at vi ikke kommer til å spamme deg ned med en mengde e-post.

Du vil få én bekreftelsesepost fra oss, og så tar vi kontakt innen kort tid. Så blir vi enige om veien videre!

Håper vi snakkes!

tamarah