Våre tjenester.

Planlegging fra A til Å.

Risikostyring.

Risikostyring i bygg- og anleggsprosjekter er en kritisk komponent for å sikre at prosjektet fullføres innenfor tidsrammen, budsjettet og til den forventede kvaliteten.

sensor-triangle-exclamation-large

Nøkkelaspekter av risikostyring.

Her er noen nøkkelaspekter av risikostyring i denne fasen.

1. Risikoidentifikasjon

Kontinuerlig identifisering av nye risikoer som kan oppstå under prosjektets levetid, som for eksempel uforutsette grunnforhold, forsinkelser fra underleverandører, eller endringer i lovgivning.

2. Risikovurdering

Vurdering av sannsynligheten og konsekvensen av hver identifisert risiko. Dette kan inkludere kvantitative metoder som sannsynlighetsanalyser og kvalitative metoder som ekspertvurderinger.

3. Risikohåndtering

Utvikling av strategier for å håndtere risikoer. Dette kan inkludere risikooverføring (for eksempel gjennom kontrakter), risikominimering (gjennom forbedret planlegging eller tekniske løsninger), risikoaksept (beslutning om å leve med risikoen hvis den er innenfor akseptable grenser), eller risikoeliminering (endring av prosjektplaner for å unngå risikoen helt).

4. Risikokontroll

Implementering av risikohåndteringsstrategier og overvåking av deres effektivitet gjennom hele gjennomføringsfasen. Dette kan inkludere regelmessige risikovurderingsmøter og oppdatering av risikoregistre.

5. Kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon om risiko og risikohåndteringstiltak til alle interessenter, inkludert prosjektteamet, kunder, leverandører og underleverandører.

6. Dokumentasjon

Nøyaktig og oppdatert dokumentasjon av risikostyringsprosessen, inkludert risikoregister, risikovurderinger og status for risikohåndteringstiltak.

7. Beredskapsplanlegging

Utvikling av beredskapsplaner for å håndtere uforutsette hendelser eller kriser som kan oppstå under prosjektet.

8. Overvåking og gjennomgang

Kontinuerlig overvåking av risikolandskapet og gjennomgang av risikostyringsplanen for å sikre at den forblir relevant og effektiv gjennom hele prosjektet.

9. Læring

Læring fra hendelser og nesten-hendelser for å forbedre risikostyringsprosesser i fremtidige prosjekter.

Baseline kan hjelpe deg med:

vei

VEI

Vi bistår store og små entreprenører, samt byggherrer og rådgivere

bane

BANE

Våre medarbeidere har operativ erfaring med annleggsprosjekter fra 10 millioner til 600 milliarder

ENERGI

Vi bistår det offentlige med kontraktstrategi, kvalitetssikring og anskaffelser

annen

ANNEN INFRASTRUKTUR

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til ulike industrivirksomheter

Ta kontakt!

Du lurer kanskje på hva som skjer når du fyller ut kontaktskjemaet?

Du kan være helt sikker på at dette ikke blir benyttet av andre enn Baseline og at vi ikke kommer til å spamme deg ned med en mengde e-post.

Du vil få én bekreftelsesepost fra oss, og så tar vi kontakt innen kort tid. Så blir vi enige om veien videre!

Håper vi snakkes!

tamarah