Våre tjenester.

Planlegging fra A til Å.

Veien Til Målpris.

Veien til målpris i bygg- og anleggsbransjen gjennom samspillsmodeller innebærer en prosess hvor byggherre, entreprenører og ofte også rådgivere samarbeider tett fra de tidlige fasene av et prosjekt. Målprisen er en avtalt pris som partene sikter mot gjennom prosjektets planlegging og utførelse.

Veien Til Målpris - Verdistyrt Optimalisering.

Projektet skal tilføres verdi ved å velge og forankre de løsningene som forsterker realiseringen av prosjektmålene

elbow-arrow
elbow-arrow
lightbulb-on
 • Tid
 • Kostnader
 • Drift
 • Miljø

Alternativ A

 • Tid
 • Kostnader
 • Drift
 • Miljø

Alternativ b

 • Tid
 • Kostnader
 • Drift
 • Miljø

Steg 1 - Skisse /Konsept

«Top down vurdering»

 • Kostnadsvurdering
 • Driftskonsekvenser
 • Byggbarhetsvurderinger
 • Fremdriftsvurdering
 • Miljøkonsekvenser

Fortsatt mulig

Forkaste

Steg 2 - utvikle

«Bottom up vurdering»

 • Kostnadsvurdering
 • Driftskonsekvenser
 • Byggbarhetsvurderinger
 • Fremdriftsvurdering
 • Miljøkonsekvenser

Fortsatt mulig

Forkaste

Steg 3- DETALPROSJEKTERE

«Bottom up og innhente priser vurdering»

 • Kostnadsvurdering
 • Driftskonsekvenser
 • Byggbarhetsvurderinger
 • Fremdriftsvurdering
 • Miljøkonsekvenser

Implementere

Forkaste

Her er noen nøkkelsteg i prosessen mot å etablere og oppnå målpris i samspillsmodeller.

Samspillsmodeller krever en kultur for samarbeid, åpenhet og felles ansvarlighet, og er blitt stadig mer populære som en te å håndtere komplekse byggeprosjekter på en kostnadseffektiv te. Baseline er eksperter å veilede partene gjennom en slik prosess og kan vise til meget gode resultater.

users

1. Tidlig involvering av alle parter

I stedet for å fokusere utelukkende på tidsaspektet ved planlegging, tar posisjonsbasert planlegging utgangspunkt i den fysiske plasseringen av arbeidet. Dette betyr at planleggingen tar hensyn til hvor arbeidet skal utføres, og i hvilken rekkefølge.

2. Felles målsetting

Byggherre og entreprenører må arbeide mot felles mål, ikke bare i forhold til kostnader, men også kvalitet, tid og bærekraft. Dette krever åpen kommunikasjon og tillit mellom alle involverte parter.

3. Kalkulasjon og budsjettstyring

Gjennom samspillmodellen utvikles en detaljert kalkyle som alle parter bidrar til. Dette inkluderer en grundig gjennomgang av materialkostnader, arbeidskostnader, utstyr og andre utgifter.

4. Risikodeling

I samspillsmodeller deles risiko mer rettferdig mellom byggherre og entreprenører. Dette kan inkludere risiko knyttet til uforutsette kostnader, forsinkelser eller tekniske utfordringer. Risikodeling bidrar til større incentiv for alle parter til å nå målprisen.

5. Iterativ design og kostnadsevaluering

Design og kostnadsestimater revideres iterativt gjennom prosjektet. Dette sikrer at prosjektet forblir innenfor målprisen og at eventuelle endringer håndteres effektivt.

6. Incentivstrukturer

For å motivere alle parter til å arbeide mot målprisen, kan det etableres incentivstrukturer. Dette kan inkludere bonusordninger for å fullføre under målpris eller straffer for overskridelser.

7. Endringshåndtering

Selv i godt planlagte prosjekter vil det oppstå endringer. En effektiv endringshåndteringsprosess er kritisk for å håndtere disse endringene uten å kompromittere målprisen.

Ekspertise.

Informasjonshåndtering

Kalkulasjon

Planlegging

Kostnadsstyring

Usikkerhetstyring

Baseline kan hjelpe deg med:

vei

VEI

Vi bistår store og små entreprenører, samt byggherrer og rådgivere

bane

BANE

Våre medarbeidere har operativ erfaring med annleggsprosjekter fra 10 millioner til 600 milliarder

ENERGI

Vi bistår det offentlige med kontraktstrategi, kvalitetssikring og anskaffelser

annen

ANNEN INFRASTRUKTUR

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til ulike industrivirksomheter

Ta kontakt!

Du lurer kanskje på hva som skjer når du fyller ut kontaktskjemaet?

Du kan være helt sikker på at dette ikke blir benyttet av andre enn Baseline og at vi ikke kommer til å spamme deg ned med en mengde e-post.

Du vil få én bekreftelsesepost fra oss, og så tar vi kontakt innen kort tid. Så blir vi enige om veien videre!

Håper vi snakkes!

tamarah