Veien til målpris i samspillsprosjekter

Baseline leverer strategisk rådgivning og operative ressurser innen prosjektstyring og planlegging av kompliserte bygge- og anleggsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Baseline er et datterselskap heleid av Marstrand AS.

I bygg- og anleggsbransjen har samspillsprosjekter vokst frem som en foretrukket gjennomføringsmodell som fremmer samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Denne modellen legger til rette for en felles forståelse av prosjektets mål, herunder tid, kost og kvalitet. Sentralt i denne prosessen står utfordringen med å etablere en målpris som begge parter kan enes om. En omforent målpris krever en integrert og strategisk tilnærming til prosjektstyring.

Utfordringer på veien til målpris 

Tradisjonelt har byggherrer og entreprenører operert i et miljø preget av mistillit og konkurranse, hvor tilbud sendes frem og tilbake uten tilstrekkelig samarbeid. Dette har ofte resultert i tillitsproblemer som har underminert prosjektets suksess. Usikkerhetsstyring utgjør en kritisk komponent, da prosjekter kan bli påvirket av uforutsette faktorer som endringer i regelverk, uventede grunnforhold eller forsinkelser i leveranser. 

Strategiske tiltak for suksess 

For å overkomme utfordringene er det nødvendig med strategiske tiltak som samlokalisering og kulturbygging. Samlokalisering av nøkkelpersonell fra både byggherre og entreprenør er kjent for å fremme tillit og åpen kommunikasjon. Kulturbygging fokuserer på å etablere en felles kultur som verdsetter transparens og samarbeid. 

Videre er det avgjørende at byggherren besitter sterk entreprenørkompetanse for å kunne bidra effektivt i kalkulasjonsprosessen. Dette sikrer en felles forståelse for kostnadsbildet og bidrar til å etablere en realistisk målpris. En integrert organisasjonsstruktur hvor byggherre og entreprenør arbeider sammen som én enhet, bidrar til å minimere konflikter og oppnå prosjektmålene. 

Avgjørende suksessfaktor 

Baseline har utviklet en omfattende arbeidsprosess for å håndtere disse stadiene effektivt og sikre at prosjekter fullføres med suksess. I prosjektet Ny lufthavn Bodø, er Baseline er en avgjørende suksessfaktor i samspillet med anleggsentreprenøren PEAB og oss, sier Paul Torgersen som er prosjektdirektør for Ny lufthavn Bodø på vegne av Avinor.  

Share the Post:

Relaterte Artikler